روت تمام دستگاه های شیائومی بصورت پایدار و دائمی ، تمام مدلهای گوشی مدیاتک شیائومی و گوشی کوالکام شیائومی و روت تمام مدلهای MI و Redmi و POCO و…

روت نامحدود شیائومی Xiaomi Redmi Note 12S 4G

33,000 تومان

فایل روت نامحدود تست شده شیائومی Xiaomi Redmi Note 12S 4G بدون نیاز به فکتوری ریست، کاستوم ریکاوری، باکس و دانگل تمام شماره ساخت و اندرویدها

روت نامحدود شیائومی Xiaomi Redmi Note 12R Pro 5G

33,000 تومان

فایل روت نامحدود تست شده شیائومی Xiaomi Redmi Note 12R Pro 5G بدون نیاز به فکتوری ریست، کاستوم ریکاوری، باکس و دانگل تمام شماره ساخت و اندرویدها

روت نامحدود شیائومی Xiaomi Redmi Note 12 Turbo

33,000 تومان

فایل روت نامحدود تست شده شیائومی Xiaomi Redmi Note 12 Turbo بدون نیاز به فکتوری ریست، کاستوم ریکاوری، باکس و دانگل تمام شماره ساخت و اندرویدها

روت نامحدود شیائومی Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G

33,000 تومان

فایل روت نامحدود تست شده شیائومی Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G بدون نیاز به فکتوری ریست، کاستوم ریکاوری، باکس و دانگل تمام شماره ساخت و اندرویدها

روت نامحدود شیائومی Xiaomi Redmi Note 12 NFC 4G

33,000 تومان

فایل روت نامحدود تست شده شیائومی Xiaomi Redmi Note 12 NFC 4G بدون نیاز به فکتوری ریست، کاستوم ریکاوری، باکس و دانگل تمام شماره ساخت و اندرویدها

روت نامحدود شیائومی Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G Qualcomm

33,000 تومان

فایل روت نامحدود تست شده شیائومی Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G Qualcomm بدون نیاز به فکتوری ریست، کاستوم ریکاوری، باکس و دانگل تمام شماره ساخت و اندرویدها

روت نامحدود شیائومی Xiaomi Redmi Note 11 Pro 4G Indian

33,000 تومان

فایل روت نامحدود تست شده شیائومی Xiaomi Redmi Note 11 Pro 4G Indian بدون نیاز به فکتوری ریست، کاستوم ریکاوری، باکس و دانگل تمام شماره ساخت و اندرویدها

روت نامحدود شیائومی Xiaomi Redmi A2

33,000 تومان

فایل روت نامحدود تست شده شیائومی Xiaomi Redmi A2 بدون نیاز به فکتوری ریست، کاستوم ریکاوری، باکس و دانگل تمام شماره ساخت و اندرویدها

روت نامحدود شیائومی Xiaomi Redmi A2 Plus

33,000 تومان

فایل روت نامحدود تست شده شیائومی Xiaomi Redmi A2 Plus بدون نیاز به فکتوری ریست، کاستوم ریکاوری، باکس و دانگل تمام شماره ساخت و اندرویدها

روت نامحدود شیائومی Xiaomi Pad 6

33,000 تومان

فایل روت نامحدود تست شده شیائومی Xiaomi Pad 6 بدون نیاز به فکتوری ریست، کاستوم ریکاوری، باکس و دانگل تمام شماره ساخت و اندرویدها

روت نامحدود شیائومی Xiaomi Pad 6 Pro

33,000 تومان

فایل روت نامحدود تست شده شیائومی Xiaomi Pad 6 Pro بدون نیاز به فکتوری ریست، کاستوم ریکاوری، باکس و دانگل تمام شماره ساخت و اندرویدها

روت نامحدود شیائومی Xiaomi POCO M2 Reloaded

33,000 تومان

فایل روت نامحدود تست شده شیائومی Xiaomi POCO M2 Reloaded بدون نیاز به فکتوری ریست، کاستوم ریکاوری، باکس و دانگل تمام شماره ساخت و اندرویدها