روت تمام دستگاه های شیائومی بصورت پایدار و دائمی ، تمام مدلهای گوشی مدیاتک شیائومی و گوشی کوالکام شیائومی و روت تمام مدلهای MI و Redmi و POCO و…

روت نامحدود شیائومی Xiaomi Redmi Pad SE

33,000 تومان

فایل روت نامحدود تست شده شیائومی Xiaomi Redmi Pad SE بدون نیاز به فکتوری ریست، کاستوم ریکاوری، باکس و دانگل تمام شماره ساخت و اندرویدها

روت نامحدود شیائومی Xiaomi Redmi K60 Ultra

33,000 تومان

فایل روت نامحدود تست شده شیائومی Xiaomi Redmi K60 Ultra بدون نیاز به فکتوری ریست، کاستوم ریکاوری، باکس و دانگل تمام شماره ساخت و اندرویدها

روت نامحدود شیائومی Xiaomi Pad 6 Max 14

33,000 تومان

فایل روت نامحدود تست شده شیائومی Xiaomi Pad 6 Max 14 بدون نیاز به فکتوری ریست، کاستوم ریکاوری، باکس و دانگل تمام شماره ساخت و اندرویدها

روت نامحدود شیائومی Xiaomi MIX Fold 3

33,000 تومان

فایل روت نامحدود تست شده شیائومی Xiaomi MIX Fold 3 بدون نیاز به فکتوری ریست، کاستوم ریکاوری، باکس و دانگل تمام شماره ساخت و اندرویدها

روت نامحدود شیائومی Xiaomi 13T

33,000 تومان

فایل روت نامحدود تست شده شیائومی Xiaomi 13T بدون نیاز به فکتوری ریست، کاستوم ریکاوری، باکس و دانگل تمام شماره ساخت و اندرویدها

روت نامحدود شیائومی Xiaomi 13T Pro

33,000 تومان

فایل روت نامحدود تست شده شیائومی Xiaomi 13T Pro بدون نیاز به فکتوری ریست، کاستوم ریکاوری، باکس و دانگل تمام شماره ساخت و اندرویدها

روت نامحدود شیائومی Xiaomi CIVI 3

33,000 تومان

فایل روت نامحدود تست شده شیائومی Xiaomi Civi 3 بدون نیاز به فکتوری ریست، کاستوم ریکاوری، باکس و دانگل تمام شماره ساخت و اندرویدها

روت نامحدود شیائومی Xiaomi POCO M6 Pro 5G

33,000 تومان

فایل روت نامحدود تست شده شیائومی Xiaomi POCO M6 Pro 5G بدون نیاز به فکتوری ریست، کاستوم ریکاوری، باکس و دانگل تمام شماره ساخت و اندرویدها

روت نامحدود شیائومی Xiaomi Redmi Note 12T Pro

33,000 تومان

فایل روت نامحدود تست شده شیائومی Xiaomi Redmi Note 12T Pro بدون نیاز به فکتوری ریست، کاستوم ریکاوری، باکس و دانگل تمام شماره ساخت و اندرویدها

روت نامحدود شیائومی Xiaomi Redmi 12 4G

33,000 تومان

فایل روت نامحدود تست شده شیائومی Xiaomi Redmi 12 4G بدون نیاز به فکتوری ریست، کاستوم ریکاوری، باکس و دانگل تمام شماره ساخت و اندرویدها

روت نامحدود شیائومی Xiaomi Redmi 12 5G

33,000 تومان

فایل روت نامحدود تست شده شیائومی Xiaomi Redmi 12 5G بدون نیاز به فکتوری ریست، کاستوم ریکاوری، باکس و دانگل تمام شماره ساخت و اندرویدها

روت نامحدود شیائومی Xiaomi Redmi Note 12R 5G

33,000 تومان

فایل روت نامحدود تست شده شیائومی Xiaomi Redmi Note 12R 5G بدون نیاز به فکتوری ریست، کاستوم ریکاوری، باکس و دانگل تمام شماره ساخت و اندرویدها