روت نامحدود شیائومی Xiaomi Black Shark

33,000 تومان

فایل روت نامحدود تست شده شیائومی Xiaomi Black Shark بدون نیاز به فکتوری ریست، کاستوم ریکاوری، باکس و دانگل تمام شماره ساخت و اندرویدها

ریست EFS و NV شیائومی Xiaomi Redmi Pad

35,000 تومان

فایل ریست EFS و NV جهت صفر کردن و ترمیم سریال IMEI و حل مشکل NV Data is Corrupted شیائومی Xiaomi Redmi Pad حل مشکل سوئیچ به فست بوت و ریکاوری

ریست EFS و NV شیائومی Xiaomi Redmi 10A Sport

35,000 تومان

فایل ریست EFS و NV جهت صفر کردن و ترمیم سریال IMEI و حل مشکل NV Data is Corrupted شیائومی Xiaomi Redmi 10A Sport حل مشکل سوئیچ به فست بوت و ریکاوری

ریست EFS و NV شیائومی Xiaomi Redmi Note 12 Discovery Edition

35,000 تومان

فایل ریست EFS و NV جهت صفر کردن و ترمیم سریال IMEI و حل مشکل NV Data is Corrupted شیائومی Xiaomi Redmi Note 12 Discovery Edition حل مشکل سوئیچ به فست بوت و ریکاوری

ریست EFS و NV شیائومی Xiaomi Redmi Note 12 Explorer Edition

35,000 تومان

فایل ریست EFS و NV جهت صفر کردن و ترمیم سریال IMEI و حل مشکل NV Data is Corrupted شیائومی Xiaomi Redmi Note 12 Explorer Edition حل مشکل سوئیچ به فست بوت و ریکاوری

ریست EFS و NV شیائومی Xiaomi Redmi Note 12 Pro MTK 5G

35,000 تومان

فایل ریست EFS و NV جهت صفر کردن و ترمیم سریال IMEI و حل مشکل NV Data is Corrupted شیائومی Xiaomi Redmi Note 12 Pro MTK 5G حل مشکل سوئیچ به فست بوت و ریکاوری

ریست EFS و NV شیائومی Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus MTK 5G

35,000 تومان

فایل ریست EFS و NV جهت صفر کردن و ترمیم سریال IMEI و حل مشکل NV Data is Corrupted شیائومی Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus MTK 5G حل مشکل سوئیچ به فست بوت و ریکاوری

ریست EFS و NV شیائومی Xiaomi Redmi Note 11R 5G

35,000 تومان

فایل ریست EFS و NV جهت صفر کردن و ترمیم سریال IMEI و حل مشکل NV Data is Corrupted شیائومی Xiaomi Redmi Note 11R 5G حل مشکل سوئیچ به فست بوت و ریکاوری

ریست EFS و NV شیائومی Xiaomi Redmi 11 Prime 5G

35,000 تومان

فایل ریست EFS و NV جهت صفر کردن و ترمیم سریال IMEI و حل مشکل NV Data is Corrupted شیائومی Xiaomi Redmi 11 Prime 5G حل مشکل سوئیچ به فست بوت و ریکاوری

ریست EFS و NV شیائومی Xiaomi Redmi 11 Prime 4G

35,000 تومان

فایل ریست EFS و NV جهت صفر کردن و ترمیم سریال IMEI و حل مشکل NV Data is Corrupted شیائومی Xiaomi Redmi 11 Prime 4G حل مشکل سوئیچ به فست بوت و ریکاوری

ریست EFS و NV شیائومی Xiaomi Redmi A1

35,000 تومان

فایل ریست EFS و NV جهت صفر کردن و ترمیم سریال IMEI و حل مشکل NV Data is Corrupted شیائومی Xiaomi Redmi A1 حل مشکل سوئیچ به فست بوت و ریکاوری

ریست EFS و NV شیائومی Xiaomi Redmi A1 Plus

35,000 تومان

فایل ریست EFS و NV جهت صفر کردن و ترمیم سریال IMEI و حل مشکل NV Data is Corrupted شیائومی Xiaomi Redmi A1 Plus حل مشکل سوئیچ به فست بوت و ریکاوری