محصولات تولید شده بر اساس مدل شیائومی

هدف از ارائه این صفحه دسترسی سریع به محصولات تعمیراتی و آموزش های مرتبط با هر مدل شیائومی به صورت جدا به دور از هر گونه پیچیدگی می باشد.

در این صفحه می توانید مدل مورد نظرتان را سریع پیدا کنید زیرا هر آنچه بدنبال آن هستید مانند روت، ریکاوری، رام رسمی، رام مهندسی، حذف FRP، حذف MI Account، آنلاک بوت لودر، فایل ترمیم سریال، نقشه شماتیک مادربرد، فایل نقشه RSA ترمیم دو سیم، فایل حل مشکل خاموشی، فایل اتورایز و… در این صفحه برای هر مدل موجود است.!

فقط کافیست با کلیک بروی مدل مورد نظرتان به تمام فایل و آموزشهای تعمیراتی مخصوص به همان مدل دسترسی پیدا کنید.